OVER DE BIBLIOTHEEKATLAS

Wat is de Bibliotheekatlas?

De Bibliotheekatlas biedt een actueel overzicht van alle openbare bibliotheeklocaties in Nederland, de gemiddelde afstanden, openingsuren en faciliteiten. Daarnaast is er een pagina met vernieuwde bibliotheeklocaties. Hier wordt een tijdlijn getoond met bibliotheeklocaties die door middel van een nieuw gebouw, een verbouwing of een herinrichting, zijn toegerust voor de hedendaagse brede bibliotheekfunctie.

Wat is het doel van de Bibliotheekatlas?

De Bibliotheekatlas is door de KB in overleg met de VOB ontwikkeld als instrument bij een belangrijke doelstelling uit het Bibliotheekconvenant 2020-2023: “iedere inwoner van Nederland heeft binnen een redelijke afstand toegang tot een volwaardige openbare bibliotheek die alle vijf de bibliotheekfuncties uit de Wsob vervult”. Het doel van de Bibliotheekatlas is tweeledig. Ten eerste kan met de Bibliotheekatlas de bereikbaarheid en het faciliteitenaanbod van bibliotheeklocaties op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau real time worden gemonitord. Deze functie van de Bibliotheekatlas is een aanvulling op de cijfers en statistieken die worden gepresenteerd op Bibliotheekinzicht. Daarnaast kunnen bibliotheken en stakeholders, via de tijdlijn met vernieuwde locaties, inspiratie op doen om bibliotheeklocaties nog beter toe te rusten voor de brede bibliotheekfunctie zoals in de Wsob en het convenant omschreven. In de loop van 2021 zal de Bibliotheekatlas verder worden doorontwikkeld en zullen nog meer functionaliteiten worden toegevoegd.

Vanzelfsprekend zijn voor het vervullen van de kernfuncties niet alleen de bibliotheeklocaties maar onder andere ook de programmering en de digitale bibliotheek van belang. Deze vallen echter buiten de scope van de Bibliotheekatlas en worden via andere routes gemonitord.

Wat is de bron van de gegevens die op de Bibliotheekatlas worden getoond?

De informatie op de Bibliotheekatlas is afkomstig uit verschillende bronnen:

G!DS

De gegevens over de bibliotheeklocaties worden, afgezien van de foto’s en de artikelen, door bibliotheken zelf bijgehouden in G!DS. G!DS is een database waarin bibliotheken al jaren voor diverse doeleinden hun gegevens bijhouden. De Bibliotheekatlas is gekoppeld aan deze database.

CBS

De informatie over de gemiddelde afstand tot bibliotheeklocaties, op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, is afkomstig van het CBS.

Overige bronnen

De informatie in de tijdlijn met vernieuwde bibliotheeklocaties is door de redactie van de Bibliotheekatlas samengesteld op basis van onder andere gegevens van Bibliotheekblad en aanmeldingen door bibliotheken. De foto’s van bibliotheeklocaties zijn door bibliotheken zelf aangeleverd en de artikelen met interviews zijn geschreven door Eimer Wieldraaier in opdracht van de redactie van de Bibliotheekatlas.

Hoe werkt de Bibliotheekatlas?

Doorzoeken van bibliotheeklocaties

Alle bibliotheeklocaties

Onder alle bibliotheeklocaties kan je alle openbare bibliotheeklocaties in Nederland doorzoeken en bekijken. Door te filteren op landelijk-, provinciaal- of, gemeentelijkniveau krijg je informatie over het aantal bibliotheeklocaties en de gemiddelde afstand hiertoe in het door jou geselecteerde gebied. Hierbij kan je filteren op type locatie, openingsuren en het faciliteitenaanbod van de locaties. Ook kan je de bibliotheeklocaties per bibliotheekorganisatie bekijken.

Klik je op een specifieke bibliotheeklocatie, dan wordt informatie getoond over de faciliteiten en openingsuren van deze locatie. Op deze locatiedetailpagina kan je, indien aanwezig, ook foto’s bekijken van de locatie en een interview lezen met de directeur over deze locatie.

Vernieuwde bibliotheeklocaties

Onder vernieuwde bibliotheeklocaties kan je een tijdlijn bekijken met bibliotheeklocaties die door middel van een nieuw gebouw, een verbouwing of een herinrichting, zijn toegerust voor de hedendaagse brede bibliotheekfunctie. De tijdlijn vangt aan op 07.07.07. Dit is de datum waarop de OBA aan het Oosterdok in Amsterdam als een van de eerste vernieuwde bibliotheken haar deuren opende.

Met een aantal directeuren van de vernieuwde bibliotheken is een interview gehouden waarin zij en andere betrokkenen vertellen over de aanleiding, het concept, de locatiekeuze en hun ervaringen met de vernieuwde locatie. Door op een locatie in de tijdlijn te klikken kom je op de pagina met informatie over de betreffende locatie terecht. Hier wordt, indien aanwezig, ook het artikel met het interview getoond.

Aanpassen van gegevens (bibliotheken)

Aanpassen van locatiegegevens

Werk je bij een bibliotheek en wil je de gegevens over een of meerdere locaties aanpassen? Dan kan je dit zelf doen in G!DS. De Bibliotheekatlas wordt dagelijks gesynchroniseerd met G!DS waardoor de wijzigingen de volgende dag zichtbaar zullen zijn in de Bibliotheekatlas.

Let op:

 • Als de faciliteiten of het aantal openingsuren per week tijdelijk zijn gewijzigd in verband met bijvoorbeeld de coronamaatregelen, dan hoef je dit niet in G!DS aan te passen. Het gaat bij deze gegevens altijd om de reguliere situatie.
 • Als je de openingstijden, in verband met bijvoorbeeld de coronamaatregelen, hebt aangepast dan komt dit tijdelijk niet overeen met het totaal aantal uren open per week, dit is niet erg. De openingstijden geven dan de tijdelijke situatie weer, de openingsuren de reguliere.
 • Het type locatie wordt automatisch toegekend op basis van gegevens die je hebt ingevuld in G!DS. Hiervoor wordt een landelijke definitie gehanteerd. Je kan dit type niet zelf wijzigen. Wel kan je, als deze niet kloppen, de gegevens wijzigen op basis waarvan het type is toegekend. Voor vestigingen, servicepunten, miniservicepunten, afhaalpunten en zelfbedieningspunten zijn dit de volgende definities:
  Type locatie Aantal openingsuren
  incl. zelfbediening
  Aantal openingsuren
  personeel aanwezig
  Collectie aanwezig?
  VESTIGING >=15 >0 collectie
  SERVICEPUNT >=4;<15 >0 collectie
  MINISERVICEPUNT <4 >0 collectie
  AFHAALPUNT >0 >0 geen collectie
  ZELFBEDIENING >0 0 collectie

Heb je hulp nodig bij het aanpassen van gegevens in G!DS dan kan je contact opnemen met jouw provinciaal servicemanager.

Aanmelden van een vernieuwde locatie

Wil je een vernieuwde, of nieuwe locatie aanmelden die nog niet in de tijdlijn staat? Vul dan dit aanmeldformulier in. De redactie van de Bibliotheekatlas plaatst de locatie vervolgens dan in de tijdlijn en neemt mogelijk contact met je op voor een interview.

Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen onze online informatie kan bekijken en gebruiken. Daarom besteden wij veel aandacht aan de digitale toegankelijkheid van onze websites. Op deze pagina staat de link naar de toegankelijkheidsverklaring voor de Bibliotheekatlas. Hierin vindt u informatie over de toegankelijkheid van deze website. Ook leest u hier hoe u een toegankelijkheidsprobleem kunt melden.

Status toegankelijkheidslabel van Bibliotheekatlas. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen bij de Bibliotheekatlas? Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

*
*
*