De Bibliotheek Meerssen - locatie Bibliotheek Meerssen

Klein in omvang, groot in activiteiten

Door: Eimer Wieldraaijer - 19-05-2021

In Zuid-Limburg werken bibliotheek, basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal sinds 2018 samen in Kindcentrum De WereldSter in Meerssen. Die krachtenbundeling pakt goed uit. Zo goed, dat de bibliotheek ruimte tekort komt voor al haar cursussen en andere activiteiten.


Aanleiding

Waarom verruilde de bibliotheek enkele jaren geleden haar huisvesting in het Stella Maris College voor een plek in het toen op te richten Kindcentrum De WereldSter in Meerssen? Yvonne Corbeij, manager bij de Bibliotheek Meerssen: ‘Tot mei 2016 zaten wij bij het Stella Maris College, een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Daar vonden we twaalf jaar lang onderdak, en dat beviel goed. De samenwerking verliep prima en we hadden een zee van ruimte, aangezien de openbare bibliotheek gecombineerd was met de mediatheek. De jeugd liep in en uit, onze bibliotheek werd als studieruimte druk gebruikt, maar omdat de school steeds meer leerlingen kreeg moest zij intern uitbreiden. Met als gevolg dat de mediatheek wel behouden bleef op die locatie, maar dat de bibliotheek op zoek diende te gaan naar een nieuw onderkomen. Omdat de gemeente tegelijkertijd voornemens was twee basisscholen in Meerssen samen te voegen, besloot de lokale overheid de bibliotheek onder te brengen in het ene mooie pand dat men wilde bouwen. Dat wil zeggen: aan een van de bestaande basisscholen werd in 2018 een grote aanbouw in de vorm van een kubus gerealiseerd. De twee tussenliggende jaren brachten we door in een tijdelijk pand.’

 

Concept/onderliggende visie

In het beleidsplan Op weg naar de participatiebibliotheek omschrijft de Bibliotheek Meerssen haar visie als volgt: ‘Wij willen vooral een ontmoetingspunt zijn, makkelijk toegankelijk voor iedereen. Voor lenen, lezen, creëren, beleven, ontdekken. Waar iedere burger zich welkom voelt en het gevoel heeft dat de bibliotheek er ook voor hem of haar is.’ De route naar dit doel wordt als volgt omschreven: ‘Bibliotheek Meerssen stimuleert en ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners door in te zetten op leesbevordering, een leven lang leren en digitaal meedoen. Met name de jeugd en kwetsbare volwassenen hebben begeleiding nodig bij het aanleren en verbeteren van basisvaardigheden taal, lezen en digitale vaardigheden.

De nieuwe visie van de overheid op de samenleving gaat uit van burgers die niet alleen halen maar ook brengen. Burgers leveren een actieve bijdrage, doen mee, voelen zich betrokken. In deze visie is de bibliotheek van de burgers en alle inwoners vormen samen de bibliotheek.’


Momenteel legt de bibliotheek de laatste hand aan een nieuw beleidsplan. Corbeij: ‘Zonder dat er grote verschillen zullen zijn, want onze uitgangspunten blijven hetzelfde. Wel gaan we er nog iets meer de nadruk op leggen dat we er willen zijn voor kwetsbare burgers en sociale verbondenheid.’

 

Locatie(keuze)

De bibliotheek is centraal gelegen aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 16 A in Meerssen, en is daarmee goed bereikbaar.

 

Realisatie/jaar van opening

2018.

 

Gebruik/beheer (ervaringen)

Corbeij: ‘Via cursussen, workshops, voorleeslunches, lezingen, taalcafés en spreekuren over uiteenlopende onderwerpen verleiden we burgers om naar de bibliotheek te komen voor inspiratie, ontmoeting en beleving. Daarbij is de collectie, fysiek en digitaal, nog steeds een belangrijke basis. Ondernemerschap, professionaliteit en samenwerking met regionale en lokale partners staan hoog in het vaandel. Wij geloven in een bibliotheek voor én door de samenleving. Met deze kanttekening dat ook in Meerssen de coronacrisis de werking van de bibliotheek natuurlijk danig in de wielen heeft gereden.
 

Maar als je de huidige lockdown buiten beschouwing laat, boeken we behoorlijk progressie in de omslag van uitleenbibliotheek naar sociaal-maatschappelijke bibliotheek. Wij organiseren ontzettend veel activiteiten, hetgeen werd onderstreept in de vijfde plek bij de inventarisatie van meest actieve bibliotheek in Nederland door de bekende bibliotheekexpert Mark Deckers. Wij hebben al drie jaar een DigiTaalhuis, dat we in de loop der tijd steeds verder hebben uitgebouwd. De coördinator basisvaardigheden steekt daar heel veel energie in. Er zijn drie taalcafés in Meerssen, een in de bibliotheek en twee op andere plekken. Na Venlo in 2019 en Maas en Peel in 2020 is Meerssen in 2021 Voorleesgemeente van het jaar. Met een herkenbare bakfiets gaan medewerkers of vrijwilligers de boer op. Zij lezen zowel aan de jeugd als aan senioren voor. Dat sluit goed aan op de VoorleesExpress waarmee we in januari zijn gestart en waarbij we thuis in gezinnen voorlezen. De gezinsaanpak vinden we heel belangrijk voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Door ouders te betrekken en het voorleesritueel in een gezin te brengen, doe je aan preventie.

Meerssen is een relatief welvarende gemeente met een kleine 19.000 inwoners, maar ook hier zijn er nog te veel mensen die moeite hebben om – fysiek of digitaal –  brieven van de overheid, belastingformulieren of bijsluiters bij medicatie voldoende begrijpend te kunnen lezen. Als bibliotheek willen wij de taalvaardigheid van deze mensen vergroten. Een van de middelen die we daartoe inzetten is het Informatiepunt Digitale Overheid, dat dit jaar eveneens het licht zal zien.We hebben de afgelopen twee maanden, ook tijdens de coronasluiting, veel mensen op afspraak kunnen helpen met het invullen van de belastingaangifte.


Omdat wij in het nieuwbouwgedeelte van Kindcentrum De WereldSter in Meerssen zitten, hebben we de hele inrichting een moderne en smaakvolle uitstraling kunnen geven. Het publiek waardeert dat enorm. Dat blijkt onder meer uit de populariteit van het grote leescafé met de comfortabele zitjes.’

 

Begroting/bouw- en inrichtingskosten

‘Wij hadden in de twaalf jaren voorafgaand aan de verhuizing een bestemmingsreserve opgebouwd. Deze is volledig gebruikt voor de investeringen in inrichting en technische systemen. Het totaalbedrag was 175.000 euro voor vervanging van alle meubels en het aanleggen van een nieuwe ICT-omgeving, inclusief voldoende publieks-pc’s.’

 

Grootte gebouw (in vierkante meters)

‘In vergelijking met vroeger, toen we de beschikking hadden over 900 vierkante meter, hebben we veel vierkante meters ingeleverd. De publieke ruimte op de begane grond is 338 vierkante meter. Kantoor en entree zijn 40 vierkante meter. Op de verdieping kunnen we gebruikmaken van een gedeelde ruimte van 130 vierkante meter. Dankzij de goede samenwerking met onze partners, kunnen we de ruimtes van de buitenschoolse opvang ’s ochtends gebruiken en ’s middags de klaslokalen als de leerlingen er niet zijn, maar ideaal zou ik deze situatie niet willen noemen.’

 

Naam architect/interieurarchitect

‘Wij huren de ruimte van de gemeente, die samen met de scholenkoepel de opdracht voor de (aan)bouw aan de architecten Povše en Timmermans heeft gegeven. Als bibliotheek hadden wij vooral te maken met de interieurarchitecten Walter en Martijn Ontwerpers.’

 

Tips/leermomenten (do’s and don’ts)

‘Wij doen zóveel, maar in feite is onze fysieke ruimte zoals gezegd ontoereikend. Een voorbeeld: als er taalbegeleiding plaatsvindt, is het hinderlijk wanneer groepen schoolkinderen pal daarnaast veel decibellen produceren. Dus met de kennis van nu zou ik bij de inrichting van de nieuwe bibliotheek meer eigen ruimte gecreëerd hebben. In de vorm van afscheidingswanden of anderszins.’

 

Bijzonderheden/(lokale)kenmerken

‘Onze klantenbinding is dik in orde. De medewerkers kennen iedereen. Ze knopen gemakkelijk een praatje aan, weten persoonsgerichte adviezen te geven. Dat geldt ook voor de vrijwilligers in de front-office en elders. Onze bibliotheek is klein en intiem. Je vindt altijd wel iemand die aanspreekbaar is, en dat maakt dat ook veel klanten uit het nabijgelegen Maastricht ons weten te vinden. Een stagiaire heeft onlangs een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. Dat leverde als gemiddeld rapportcijfer 8,1 op. Met name vanwege de klantvriendelijkheid en hulpvaardigheid. Wat men nog verbeterd zou willen zien? Uitbreiding van het aantal openingsuren, maar ik vermoed dat die wens deels is ingegeven door de lockdown die reeds een halfjaar duurt. Vergeet niet dat onze organisatie slechts 3,9 fte telt en dat we normaliter 33 uur in de week open zijn. Dat is best veel. Dat neemt niet weg dat we serieus gaan kijken of we op een of twee dagen later open zullen gaan en dan ook wat langer – tot in de avond – open blijven. De klant is en blijft immers koning.’

 

Contactpersoon (voor meer informatie)

Yvonne Corbeij, manager bij de Bibliotheek Meerssen: 
y.corbeij@bibliotheekmeerssen.nl