De Bibliotheek Noord Fryslân - locatie Bibliotheek Vlieland

Intensieve samenwerking met het onderwijs

Door: Eimer Wieldraaijer - 29-10-2021

Met uitzondering van Texel is Bibliotheken Noord Fryslân te vinden op alle bewoonde Nederlandse Waddeneilanden. Dus ook op Vlieland waar de huisvesting van de bieb in een brede school leidt tot korte lijnen, ‘en dat werkt in de praktijk fantastisch’.


Aanleiding

Op Vlieland zit de openbare bibliotheek in een brede school die luistert naar de naam De Jutter. Paulien Schreuder, directeur-bestuurder van Bibliotheken Noord Fryslân: ‘Een prachtige bibliotheek op een even mooie locatie. We hebben om twee redenen gekozen voor innige samenwerking met deze onderwijsinstelling voor basis- en vmbo-onderwijs: enerzijds omdat we haar zien als logische partner, en anderzijds omdat we voordien in een sterk verouderd gebouw zaten. Waarom we in 2016 hebben gekozen voor gezamenlijke huisvesting met een school? Omdat we zodoende dicht bij onze belangrijkste doelgroep kwamen te zitten: de jeugd.

 

Concept/onderliggende visie

Naast de onderwijsinstelling en de bibliotheek biedt De Jutter eveneens onderdak aan een kinderopvang en jongerenwerk. ‘Als je de doorgaande lijn van 0 tot 18 jaar wilt bedienen, kun je dat als bibliotheek makkelijker realiseren wanneer je in hetzelfde gebouw zit. De samenwerking met bovenstaande partners vormt voor ons dan ook absoluut een meerwaarde. De lijnen zijn kort, en dat werkt in de praktijk fantastisch.’

Ook duurzaamheid staat in dit gebouw op Vlieland hoog in het vaandel. Dat blijkt uit diverse voorbeelden van een bewuste omgang met natuur en milieu. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Energieopwekking vindt plaats met behulp van zonnepanelen. 

De inrichting is gebaseerd op het principe van de blackbox waarbij (presentatie)principes uit retail en marketing worden toegepast om het gebruik van de bibliotheek te stimuleren.  

 

Locatie(keuze)

De Jutter ligt aan de Lutinelaan, aan de rand van het dorp Oost-Vlieland. ‘We zitten aan de voorkant van het gebouw, duidelijk zichtbaar voor het publiek. Precies wat we willen.’

 

Realisatie/jaar van opening

Op 8 april 2016 ging de bibliotheek in De Jutter open.

 

Gebruik/beheer (ervaringen)

‘Waar we het meest blij mee zijn, is de intensieve samenwerking met het onderwijs. Bij de opening in 2016 zei burgemeester Schokker: “Met dit gebouw hebben we goud in handen”, en diens voorspellende woorden zijn echt uitgekomen.’
 

Na de pensionering van de vorige bibliotheekmedewerker – oud-commandant van de luchtmachtbasis op het Waddeneiland - is er op Vlieland gekozen voor een combifunctie. ‘De huidige bibliotheekmedewerker is tevens leesconsulent op de brede school. Zij is het gezicht van de bieb en verzorgt de leespromotie op school. Een ideale combinatie in zo’n klein werkgebied als Vlieland (in totaal telt het eiland iets meer dan duizend inwoners).

De bibliotheek op Vlieland kent een groot gebruik door badgasten.

 

Begroting/bouw- en inrichtingskosten

De bouw van De Jutter kostte indertijd 5,8 miljoen euro. De bibliotheek huurt een ruimte in het pand.

 

Grootte gebouw (in vierkante meters)

Het bibliotheekgebouw is 140 vierkante meter.

 

Naam architect/interieurarchitect

Kristinsson Architecten. OdV in Assen verzorgde het interieur.

Het idee achter het ontwerp van deze bibliotheek en school is een megatent in een duinpan. Het gebouw van hout en glas heeft een grote luifel, de zijgevels lopen taps toe en de kleuren passen bij de omringende dennenbomen. In het gebouw zijn ook de kleuren niet willekeurig gekozen. Zo pakte Kristinsson Architecten voor de kleur van de vloeren de luchtfoto van Vlieland erbij en koos voor het groen van de bossen en de verschillende kleuren van het strand en de duinen.
 

Tips/leermomenten (do’s and don’ts)

‘Zeker in een kleine gemeenschap als die op Vlieland is persoonlijk contact heel belangrijk. De bibliotheek is geen gebouw, de bibliotheek is een begrip, en de bibliothecaris vormt daarin een essentiële schakel. Die runt de toko. Dat bleek al bij de vorige bibliotheekmedewerker, en dat wordt andermaal aangetoond door de huidige collega.’

 

Bijzonderheden/(lokale)kenmerken

‘Een kenmerk van de bieb op Vlieland is de nadruk op maakonderwijs, waar we ons samen met de school sterk voor maken. Je vindt er bijvoorbeeld een 3d-printer en meer van dat soort technologieën waarmee we de scholieren vertrouwd willen maken.’

 

Contactpersoon (voor meer informatie)

Paulien Schreuder, directeur-bestuurder van Bibliotheken Noord Fryslân: 
p.schreuder@bnfrl.nl