Bibliotheek Den Haag - locatie Bibliotheek Bouwlust

Positief symbool van een nieuwe start

Door: Eimer Wieldraaijer - 17-05-2021

Vanwege bezuinigingen sloot de Bibliotheek Den Haag in 2013 zes van de achttien vestigingen. Mede onder druk van wijkbewoners is er inmiddels een omgekeerd proces in gang gezet. Ging eerder al de bibliotheek in de Schilderswijk weer open (2015), dit jaar werd ook Bouwlust verblijd met een hernieuwde bieb, terwijl er in Moerwijk, Binckhorst en Benoordenhout soortgelijke initiatieven op stapel staan.


Aanleiding

Menko Verburg, programmaleider bij de Bibliotheek Den Haag: ‘Vijf jaar geleden werd er in Bouwlust een initiatiefgroep opgericht onder leiding van Kristen de Winter en Mohamed Boutasmit. Deze groep maakte zich sterk voor de terugkeer van de openbare bibliotheek, met als resultaat dat er door kinderen 2800 handtekeningen werden opgehaald. Dat geeft aan hoe diep het gemis van de bieb in Bouwlust werd gevoeld. Cruciaal in het hele verhaal is dat de initiatiefgroep over een lange adem bleek te beschikken, en dat zij zich niet met een kluitje in het riet liet sturen. Langzaam maar zeker vonden de initiatiefnemers bij de gemeente een luisterend oor en uiteindelijk heeft het huidige college van burgemeester en wethouders voor de heropening van een bibliotheek in wijkcentrum Bouwlust gestemd.’


Is de gemeente Den Haag in zekere zin tot inkeer gekomen? Verburg, diplomatiek: ‘De rol van de bibliotheek is aan het verschuiven. De bibliotheek is allang geen instelling meer waar je alleen boeken komt halen. Wij zijn er ook voor ontmoeting en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. De rol van de bibliotheek is aanzienlijk verbreed. De bibliotheek is het meest laagdrempelige loket in een buurt.’

 

Concept/onderliggende visie

Zegt Verburg daarmee dat er nu in Bouwlust een heel andere bibliotheek staat dan er acht jaar geleden werd gesloten? ‘Wij zijn de eerste vestiging van de Bibliotheek Den Haag die het pand deelt met een andere organisatie, in ons geval Mooi welzijn. Op haar serviceplein kunnen mensen terecht met vragen over de WMO, er zijn belastingspreekuren, et cetera. Ik zie het als enorme kracht dat de lijntjes tussen ons en Mooi welzijn erg kort zijn. Dat is absoluut een meerwaarde.’
 

‘Wij zijn hét informatie- en ontmoetingspunt in de wijk. Althans, dat is onze ambitie, want vanwege de corona-lockdown zijn we jammer genoeg nog niet open geweest. Maar ik ben ervan overtuigd dat we echt het hart van deze wijk zullen zijn, zodra de deuren weer opengaan.’

 

Locatie(keuze)

De bibliotheek is gevestigd aan de Bouwlustlaan 160 in Den Haag, in de directe nabijheid van een winkelcentrum.

 

Realisatie/jaar van opening

Om de geplande start van de boekenafhaaldienst toch enige luister bij te zetten, overhandigde wethouder Robert van Asten (D66) op 9 maart van dit jaar bossen bloemen aan de leden van de initiatiefgroep. Verburg: ‘Met twee collega’s heb ik heel hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen, maar vervolgens viel de opening in het water vanwege de lockdown. Zodra het weer kan, volgt er echter alsnog een feestelijke opening voor het publiek. Hopelijk kunnen we half september, als de scholen weer open zijn, er een gezellig buurtfeest van maken.’

 

Gebruik/beheer (ervaringen)

Over de effecten van de nieuwe bibliotheek kan Verburg feitelijk dus nog niets zeggen, maar stel dat we over pakweg twee jaar opnieuw met elkaar zouden bellen; wanneer is de Bibliotheek Bouwlust volgens hem dan geslaagd te noemen? ‘We zijn dan met succes verder gaan bouwen aan onze continuïteit. We delen de ontmoetingszaal met het wijkcentrum, en dat betaalt zich uit. Er is een ouder-kind-uur, en een spreekuur waar ouderen met vragen terechtkunnen. Veel wijkverenigingen organiseren hier hun avonden. Er is een aansprekend cursusaanbod. Lezingen, concerten, voorstellingen, ze worden allemaal goed bijgewoond. Bijvoorbeeld wanneer Theater en Filmhuis Dakota, het cultuuranker in ons stadsdeel, iets organiseert. Nog steeds worden er veel boeken geleend. Scholen komen regelmatig langs in deze kinderrijke buurt. Bij wijze van spreken barsten we tegen die tijd uit ons jasje. Kortom, ambities te over.’

 

Begroting/bouw- en inrichtingskosten

De kosten van de verbouwing en volledig nieuwe inrichting van de bibliotheekruimte waren 800.000 euro.

 

Grootte gebouw (in vierkante meters)

De bibliotheek is 410 vierkante meter groot.

 

Naam architect/interieurarchitect

René Mensink.

 

Tips/leermomenten (do’s and don’ts)

Verburg: ‘Als de bewoners dat willen, kunnen er echt weer bibliotheekvestigingen bij komen. Beter gezegd: vestigingen waarin verschillende functies samengevoegd worden, zoals de combinatie van een bibliotheek met een theater en/of filmhuis, en in ons geval een welzijnsorganisatie. Den Haag laat zien dat een fijnmazig en wijkgericht netwerk van bibliotheekvoorzieningen belangrijk is voor de samenleving, zeker als je bedenkt dat het enthousiasme voor lezen laag is bij de Nederlandse jeugd. Scholen in dit land staan al voor grote uitdagingen. Dan is het des te belangrijker dat scholieren naar een bibliotheek in de buurt kunnen gaan voor mooie boeken en activiteiten op educatief en cultureel vlak.’
 

‘Ik raad iedereen aan om de medewerkers op de werkvloer te betrekken bij de praktische inrichting van de bibliotheek. Zij weten wat wel en niet werkt. Doe daar je voordeel mee.’

 

Bijzonderheden/(lokale)kenmerken

‘Dit filiaal is vanuit een burgerinitiatief ontstaan. Mensen die zich niet uit het veld lieten slaan, maar bleven geloven in hun ideaal en de moed hadden zich daar sterk voor te maken.’
 

‘Bouwlust heeft een tijdloos karakter. Wij zijn een bibliotheek voor Bouwlust en Vrederust, wijken in het stadsdeel Zuidwest. Er staat hier veel op stapel, zoals sloop van oude gebouwen en bouw van nieuwe panden. In die zin kun je deze nieuwe bibliotheek typeren als positief symbool van een nieuwe start. Een eerste stap naar een mooie toekomst.’

 

Contactpersoon (voor meer informatie)

Menko Verburg, programmaleider bij de Bibliotheek Den Haag: 
menko.verburg@denhaag.nl