De Bibliotheek Haarlemmermeer - locatie Bibliotheek Dorpshuis Badhoevedorp

‘Stel eerst een samenwerkingsplan op’

Door: Eimer Wieldraaijer - 24-04-2021

Ingeklemd tussen Amsterdam en Schiphol ligt Badhoevedorp. Hoewel de plaatselijke bibliotheek pas in een laat stadium introk bij het nieuwe dorpshuis, mag het eindresultaat er zijn.


Aanleiding

Clinton Feurich, directeur Bibliotheek Haarlemmermeer: ‘We hebben vijf bibliotheekvestigingen, waarvan er drie onlangs vernieuwd zijn. Van die drie zaten Badhoevedorp en Zwanenburg in oude gebouwen. Beide waren dringend aan vervanging toe. Verschil is wel dat de trajecten van deze vestigingen anders zijn verlopen. In Badhoevedorp wilden ze een dorpshuis ontwikkelen met daarin een bibliotheek. Vanaf het begin zijn wij betrokken geweest bij de gesprekken, maar toen er vanuit de gemeente een bezuinigingsopdracht kwam werden wij als instelling uit het dorpshuis gehaald om vierkante meters te besparen. Toen het gebouw al gerealiseerd was, werden we echter weer benaderd met de vraag of we alsnog wilden participeren in het dorpshuis omdat men ruimte overhad. Met andere woorden: we werden geconfronteerd met een ruimte in een bestaand gebouw, die we moesten zien om te toveren in een bibliotheekvestiging. Geen ideaal uitgangspunt. We zitten nu bijvoorbeeld op de eerste verdieping, terwijl je als bibliotheek het liefst op de begane grond zit. Niettemin is het een prachtig gebouw, in mijn ogen een van de mooiste dorpshuizen van Nederland. Dichtbij scholen, het zwembad, met interessante medebewoners, zoals het kinderdagverblijf en andere maatschappelijke instellingen.’

 

Concept/onderliggende visie

In het Dorpshuis Badhoevedorp trekken de volgende partijen gezamenlijk op: een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, de GGD, een galerie en een kindercircus. Het concept is in hoofdlijnen als volgt te typeren: slim gebruikmaken van het beperkte aantal vierkante meters. Een kleiner gebouw, een kleinere collectie met veel aandacht voor de presentatie, maar tevredener klanten, in Badhoevedorp blijkt het wel degelijk het geval. ‘We zijn gaan werken met het winkelconcept, gebruiken veel frontale presentaties, waardoor bezoekers het gevoel hebben dat de collectie is gegroeid. We krijgen veel complimenten over het aanbod van boeken en andere media.’

 

Locatie(keuze)

Het Dorpshuis Badhoevedorp ligt iets buiten het centrum.

 

Realisatie/jaar van opening

In november 2019 ging het Dorpshuis Badhoevedorp open.
Het heeft mooie faciliteiten voor ontmoeting en debat. Er is een uitgebreide kantine aan het water. ‘Veel voordelen, die een bepaalde aantrekkingskracht hebben op de inwoners van Badhoevedorp. Daar profiteren wij als bibliotheek natuurlijk ook volop van. Met dien verstande dat de corona lockdown bij ons eveneens roet in het eten heeft gegooid. Wat hoopvol stemt, is dat we hogere uitleningen en hogere bezoekersaantallen zagen in de paar maanden dat we open zijn geweest. En dat we toen veel schouderklopjes kregen.’

 

Gebruik/beheer (ervaringen)

‘Omdat we met meerdere partijen in dit gebouw zitten, kunnen we ruimere openingstijden realiseren. Al met al wegen de voordelen van het samen onder één dak zitten veel zwaarder dan de nadelen. Wat volgens mij de grootste voordelen zijn? Naast de ruimere openingstijden zijn dat de schitterende faciliteiten voor ontmoeting en debat. Er zijn grote ruimtes om te vergaderen, aan het dorpshuis is een sporthal gekoppeld, hetgeen ons in staat stelt diverse activiteiten te organiseren. Omdat het dorpshuis meerdere bewoners met een maatschappelijke functie heeft, komt de bibliotheek beter in beeld dan in de stand alone-situatie. We bereiken nu ook mensen die eerst niet naar de bibliotheek kwamen. Bijvoorbeeld ouders met sportende kinderen, ouders die hun kind naar het kinderdagverblijf brengen. Vaders en moeders die zien wat de bibliotheek te bieden heeft en ter plekke besluiten een abonnement te nemen.’
 

Het fenomeen community library, de instelling die niet alleen voor maar ook met de lokale gemeenschap programmeert, is ook in Badhoevedorp niet onbekend. ‘Sterker: daar zetten we stevig op in, want in onze organisatie focust een community librarian op de maatschappelijke uitdagingen binnen de gemeente Haarlemmermeer. Om de opdracht die daaruit voor ons voortvloeit te vervullen, werken we met heel veel partners samen. In de beleidsvisie die we vorig jaar hebben opgesteld, staat centraal dat we een huiskamer voor Haarlemmermeer willen worden, waarbij we per locatie de samenwerking met partners zullen realiseren. Niet alleen in het hoofdgebouw, maar ook in al onze andere vestigingen of in het gebouw van een van onze partners. Met het opzetten van die samenwerkingsverbanden zijn we druk bezig.’


‘Een van de negatieve effecten van de coronacrisis, is dat het aantal vrijwilligers is afgenomen’, zegt Feurich. ‘Dat laat onverlet dat we in kleinere vestigingen als deze nog altijd met veel vrijwilligers werken, en dat gaat prima. Gelukkig melden zich langzamerhand weer meer vrijwilligers, want deze mensen hebben we hard nodig bij alles wat we willen bereiken. Bovendien zijn vrijwilligers onze ambassadeurs.’

 

Begroting/bouw- en inrichtingskosten

Er werd 75.000 euro besteed aan de inrichting, waarbij er voor een deel is gebruikgemaakt van bestaande meubels.

 

Grootte gebouw (in vierkante meters)

‘In de oude vestiging hadden we 400 vierkante meter, nu zijn dat er nog slechts 200. Dat lijkt weinig, maar we kunnen gebruikmaken van de goede faciliteiten van het dorpshuis.’

 

Naam architect/interieurarchitect

Gebouw: FARO Architecten.
Interieur: Jos de Vries.

 

Tips/leermomenten (do’s and don’ts)

‘In Badhoevedorp moesten we intrekken in een bestaand gebouw, zonder dat we daar vanaf het begin bij betrokken waren. Dat is jammer. Het is beter eerst een samenwerkingsplan op te stellen en de architect op basis daarvan het gebouw te laten ontwikkelen.’

 

Bijzonderheden/(lokale)kenmerken

Badhoevedorp is een welvarende gemeenschap met bijna 13.000 inwoners. ‘Van oudsher woonden er veel ouderen, maar de laatste tijd zien we een aanwas van jonge gezinnen. Dat zijn deels Amsterdammers die de hoofdstad verruilen voor deze buurgemeente. Als bibliotheek maken we gebruik van de onderzoeksresultaten van Mosaic, een segmentatietool voor de doelgroepen in jouw werkgebied. In Mosaic-termen hebben we in Badhoevedorp voornamelijk te maken met de doelgroepen “Plannen en Rennen” (carrièregedreven gezinnen bij wie het altijd spitsuur lijkt) en “Zorgeloos en actief” (50-plussers met alle tijd en middelen voor een zorgeloos leven).’

 

Contactpersoon (voor meer informatie)

Clinton Feurich, directeur van de Bibliotheek Haarlemmermeer: 
clinton.feurich@hetcultuurgebouw.nl