• Vernieuwde bibliotheeklocaties

    Om bij te kunnen dragen aan actuele maatschappelijke opgaven zijn bibliotheken voortdurend in ontwikkeling. Deze tijdlijn toont bibliotheeklocaties die door middel van een nieuw gebouw, een verbouwing of een herinrichting, zijn toegerust voor de hedendaagse brede bibliotheekfunctie. De tijdlijn vangt aan op 07.07.07 de datum waarop de OBA aan het Oosterdok in Amsterdam als een van de eerste vernieuwde bibliotheken haar deuren opende. Klik op de locatie voor meer informatie over deze locatie en, indien aanwezig, een interview met de bibliotheek over onder andere de aanleiding en de onderliggende visie voor de vernieuwing van de locatie.